Datum27-11-2022
Aanvang15:00
Voorgangerstud. R.T. Michielse

Ps. 79:4
Psalm 2:7 
Genesis 3
Ps. 130:1 en 2
Ps. 103:5
Ps. 3:4
Tekst Genesis 3:15
 
Thema: Gods belovend spreken na de zondeval
 
1. Tegen de slang gericht
2. Door de mens gehoord
3. In het Zaad vervuld
Terug