Datum28-06-2020
Aanvang15:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingReguliere dienst

HC 21

Ps 122 : 1,
Ps 122 : 3

Hand. 10 : 1 – 17,

Tekst: 11 en 12

Ps. 87 : 3,4
Ps 89 : 8
Ps 94 : 8
Ps 133 : 3

 

Het geloof in de heilige, algemene Christelijke Kerk.

We belijden in antwoord 54 dat Christus, de Zoon van God,

door Zijn geest en Woord Zijn gemeente vergadert, beschermt en

onderhoudt…

We stellen vijf vragen:

1. Wie vergadert, beschermt en onderhoudt Christus?

Zijn tot het eeuwige leven uitverkoren gemeente

2. Waaruit vergadert Christus?

Uit het ganse menselijke geslacht

3. Waardoor vergadert Christus

Door Geest en Woord

4. Waarin vergadert Hij?

In enigheid des geloofs

5. Wanneer……

Van het begin der wereld tot….

Terug