Datum30-10-2022
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier

Ps. 40 : 3

Ps. 20 : 1

Gal. 3 : 1 – 18

Ps. 20 : 3, 5

Ps. 145 : 6, 1e tussenzang

Ps. 42 : 5, 2e tussenzang

Ps. 118 : 10, slotzang

Vers 11b

De rechtvaardige zal uit het geloof leven

  1. In Gods Woord geleerd
  2. Door de Roomse kerk geloochend
  3. Door Maarten Luther ontdekt

 

Na de zegen (staande) zingen:

 

Een vaste burcht is onze God

  1. Een vaste burcht is onze God,

een toevlucht voor de Zijnen!

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet Zijn hulp verschijnen!

De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan;

hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen!

 

  1. Geen aardse macht begeren wij,

die gaat welras verloren.

Ons staat de sterke Held ter zij,

dien God ons heeft verkoren.

Vraagt gij zijn naam? Zo weet,

dat Hij de Christus heet,

Gods eengeboren Zoon,

verwinnaar van de troon:

de zeeg’ is ons beschoren!

 

3.Gods Woord houdt stand in eeuwigheid

en zal geen duimbreed wijken.

Beef, satan! Hij, Die ons geleidt,

zal u de vaan doen strijken!

Delf vrouw en kind’ren ’t graf,

neem goed en bloed ons af,

het brengt u geen gewin:

wij gaan ten hemel in

en erven koninkrijken!

Terug