Datum31-03-2024
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingEerste Paasdag

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Helpende Handen. De extra collecte is vandaag voor het deputaatschap Zending.

Ps. 84 : 1
Ps. 118 : 12

Lukas 24: 1-35

Ps. 62 : 1, 4, 5
Ps. 119 : 65, tussenzang
Psalm 97 : 6, 7, slotzang

Tekst: Lukas 24: 31, 32 “En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op de weg, en als Hij ons de Schriften opende?”

Jezus en de Emmaüsgangers.

  1. Jezus zoekt
  2. Jezus onderwijst
  3. Jezus opent de Schriften
  4. Jezus maakt Zich bekend
Terug