Beste jongens en meisjes,
Zondag 10 februari gaat het over ‘Het dochtertje van Jaïrus’
Leren:
Groep 1: Ps. 17:8a (Maar … ontvouwen)
Groep 2: Ps. 86:4a (‘k Ben … niet)
Tekst: Luk. 8:50m (Vrees … alleenlijk)
Groep 3: Ps. 42:5
Tekst: Luk. 8:50b (Vrees … worden)
Zondag 17 februari is er geen zondagsschool in verband met de voorjaarsvakantie.
Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom op de Zondagsschool!
De leiding