Zondagsschool Samuël

Jongens en meisjes, op de zondagsschool worden verhalen verteld uit de Bijbel. De Bijbel is het Woord van de Heere. Daarin vertelt de Heere wie Hij is en wie wij zijn, maar ook wie Hij wil zijn voor ons, arme zondaren.
Iedere zondag vertelt de dominee, of ouderling, dat je een nieuw hart nodig hebt en dat de Heere je dat kan geven.
Dat hoor je ook op school en dat mag je ook op de zondagsschool horen.
De jufs en meesters vertellen dat de Heere je gelukkig kan maken, want alleen als je de Heere dient ben je werkelijk gelukkig.
Wat is het een voorrecht dat je iedere keer weer horen mag uit de Bijbel, want er zijn zoveel jongens en meisjes die de Bijbel niet mogen lezen, of die niet mogen horen van de Heere, of die niet weten dat de Heere bestaat.
Ouders, we zouden u willen vragen om te overwegen uw kind naar de zondagsschool te laten gaan. Juist op de zondag, Gods dag, wordt op een eenvoudige wijze aan de kinderen uit de gemeente uit het Woord van God verteld.
Zo’n Bijbelvertelling kan de Heere tot eeuwige zegen gebruiken. Het leren van een psalmversje (en door de oudere groepen ook een tekstje) kan van grote waarde zijn.
Kinderen die hun versje en tekstje goed kennen, worden beloond met een plaatje. Hiermee sparen zij voor bijv. een puzzel, kleurplaat of boek.

Van september t/m mei is er (bijna) elke zondag na de morgendienst zondagsschool tot ongeveer 11.50 uur.
Op zondagen dat het Heilig Avondmaal bediend wordt en tijdens de schoolvakanties, wordt er geen zondagsschool gehouden. (Dit wordt vermeld in het kerkblad)

De groepen zijn:
Groep 1   (groep 1, 2 van de basisschool): grote zaal
Groep 2a (groep 3 en 4 van de basisschool): zaal 2
Groep 2b (groep 5 en 6 van de basisschool): bovenzaal
Groep 3   (groep 7 en 8 van de basisschool): zaal 1

Nieuwe kinderen zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u bellen/mailen met de secretaresse van de zondagsschool,

Mw. C.H. Kint