09-06-2021

De kerkenraad heeft op advies van de coronacommissie besloten om het aantal kerkgangers te verhogen naar 250 personen met ingang van zondag 13 juni. Dat is tegelijk het maximumaantal zolang de anderhalvemetermaatregel nog geldt.

U wordt per mail uitgenodigd. Wilt u zich zoveel mogelijk houden aan de tijden die zijn aangegeven wanneer u wordt verwacht? Dat kan per keer wisselen. Het wordt alfabetisch aangegeven bij de uitnodiging, Het moge ons tot blijdschap zijn, maar we zien uit naar het ogenblik dat we weer met de hele gemeente naar de kerk kunnen gaan om samen te luisteren naar Gods Woord en tot Zijn lof te zingen. Onverdiend!

Ook heeft de kerkenraad besloten dat we allemaal weer gaan zingen, zij het ingetogen.

Alle maatregelen (mondkapje, toiletbezoek, aankomst en vertrek bij het kerkgebouw bijvoorbeeld) blijven van kracht.

Al eerder had de kerkenraad besloten om het Heilig Avondmaal te vieren, zij het op een wat andere manier dan gewoonlijk en ook met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. Door de lock-down die toen weer werd afgekondigd, kon dat toen helaas niet doorgaan. De kerkenraad had toen wel besloten om, zodra we weer met 250 man per dienst zouden gaan kerken, het Avondmaal dan zo spoedig mogelijk te vieren. Daarom is nu besloten om nog voor de vakantie, namelijk op zondag 27 juni het Heilig Avondmaal weer te bedienen. Op zondag 20 juni zal er in de morgendienst dan voorbereiding zijn.
Als aangegeven is de manier enigszins anders dan wij gewend zijn, waarmee wij onder andere bedoelen dat wij in plaats van de vier bekers ‘cupbekers per persoon’ zullen gebruiken. Deze diensten worden zorgvuldig voorbereid.

Voor die Avondmaalszondag krijgt u geen uitnodiging per mail. We komen op die zondag in vier korte diensten bij elkaar: 9.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 18.30 uur. Voor elk van die diensten wordt een cluster van wijken uitgenodigd. Nadere informatie over de organisatie en welke wijk wanneer aan de beurt is, volgt nog. We zijn verheugd dat het weer mogelijk is om, al is het in aangepaste vorm, ook dit sacrament naar de instelling van de Heere te kunnen en mogen vieren.

De kerkenraad

—————————

Werken in de zorg: Bij ons komen geluiden binnen dat mensen, die werken in de zorg, soms door kerktijd.nl worden uitgenodigd op het moment dat zij moeten werken. Mocht dit bij u voorkomen, dan kunt u contact opnemen met de koster om te kijken naar een andere mogelijkheid.