Datum17-10-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De diakonale collecte is bestemd voor BN (ZGG najaar). De extra collecte is vandaag bestemd voor de Jeugdbond

Ps. 30 : 1
Ps. 29 : 6

1 Samuël 17 vers 21 – 46

Ps. 119 : 4, 5
Ps. 119 : 59, 60, tussenzang
Ps. 33 : 11, slotzang

1 Samuël 17 vers 45: David daarentegen zeide tot den Filistijn: Gij komt tot mij met een zwaard, en met een spies, en met een schild; maar ik kom tot u in den Naam van den HEERE der heirscharen, den God der slagorden van Israël, Dien gij gehoond hebt.

David en Goliath en De Naam van de HEERE

  1. De Naam van de HEERE gelasterd
  2. De Naam van de HEERE beleden
Terug