Datum21-02-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor de Theologische school

Ps. 84 : 1
Ps. 119 : 12

Matth. 17 : 14 – 27

Tekst: Matthéüs 17 vers 24 tot en met 27:
Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel uit, en den eersten vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden; neem dien en geef hem aan hen voor Mij en u.(Matth. 17 : 27)

Jezus en het betalen van de tempelbelasting.

  1. Jezus hoeft niet te betalen
  2. Jezus moet en wil betalen

Ps. 40 : 3, 4
Ps. 24 : 1, tussenzang
Ps. 98 : 2, slotzang

Terug