Datum23-01-2022
Aanvang15:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier

De extra collecte is vandaag voor de Jeugdbond

HC 40
Ps. 7 : 3
Ps. 149 : 5

1 Sam. 24

Ps. 75 : 6
Ps. 7 : 6, 1e tussenzang
Ps. 27 : 1, 2e tussenzang
Ps. 18 : 9, slotzang

Tekst: 1 Sam. 24: 17- 18: “En het geschiedde, toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken, zo zeide Saul: Is dit uw stem, mijn zoon David? Toen hief Saul zijn stem op en weende. En hij zeide tot David: Gij zijt rechtvaardiger dan ik; want gij hebt mij goed vergolden, en ik heb u kwaad vergolden.”

David en Saul en het zesde gebod

1. Saul in Davids hand gevangen
2. Saul door Davids hand gespaard
3. Davids goedheid door Sauls mond beleden

Terug