Datum05-09-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De diakonale collecte is bestemd voor DMZ.
De extra collecte is vandaag bestemd voor het deputaatschap Zending

Ps. 65 : 1
Ps. 64 : 4

Efeze 5 : 1 – 15

Ps. 97 : 7
Ps. 17 : 7, 1e tussenzang
Ps. 119 : 53, 2e tussenzang
Ps. 119 : 84, slotzang

Tekst Efeze 5:1, 2, 8, 15 :   1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 2 En wandelt in de liefde, gelijk ook Christus ons
liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offeran­de en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. 8 Want
gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts.15 Ziet dan, hoe gij voorzichtig
wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.

Wandelen als navolgers Gods

  1. Wandelen in de liefde, 1,
  2. Wandelen als kinderen des lichts, 8
  3. Voorzichtig wandelen als wijzen, 15

Terug