Datum06-12-2020
Aanvang15:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingHeilige Doop

Lofzang van Maria : 3
Lofzang van Maria : 7

Lukas 1 vers 57 – 66

Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 77 : 6

Johannes is Zijn naam

Lukas 1 vers 63m

Een betekenisvolle naam

Het is:
1. Een bevestiging van Gods beloften
2. Een belijdenis van Gods genade

Ps. 42 : 7, slotzang

Terug