Datum06-06-2021
Aanvang15:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingHeilige Doop

De extra collecte is vandaag bestemd voor de kerktelefoon

Ps. 9 : 1, 2
Ps. 9 : 10, 11

Genesis 17 : 1 – 16

Tekst: Gen. 17 : 7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u.

Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 111 : 2,3,5
Ps. 105 : 24, slotzang

Gods genadeverbond met Abraham en zijn zaad

  1. De verbondsbelofte
  2. Het verbondsteken
  3. De verbondskinderen
Terug