Datum07-03-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor de Plaatselijke evangelisatie

Ps. 84 : 3
Ps. 119 : 13

Joh. 18 : 1 – 11
Joh. 18 verzen 10 en 11.
Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. De naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker, die Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?

De strijdvaardige Petrus en de gewillige Jezus.

1. Petrus zwaard
2. Jezus drinkbeker

Ps. 16 : 3, 6
Ps. 69 : 14, tussenzang
Ps. 118 : 10, slotzang

Terug