overleden

Op zaterdag 24 september is in de leeftijd van 91 jaar overleden dhr. Hendrik Vinke, echtgenoot van mw. Klaasje Vinke-Duinkerken. Gelegenheid tot condoleren is op D.V. donderdag 29 september van 19.30 tot 20.15 uur in De Beukelaar. De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 30 september om 10.00 uur in de Poortkerk. Aansluitend is de begrafenis…

Mentoraat

Maandagavond 12 september vond de voorlichting over het mentoraat plaats aan ouders en hun kin-deren die voor het eerst naar catechisatie gaan. Als u uw zoon of dochter nog niet hebt opgegeven voor het mentoraat kunt u dat alsnog doen. Ge-bruik dan het e-mailadres mentoraat@gergemkampen.nl. Als u nog een mentor wilt voor een oudere zoon…

Ouderenmiddag

Op donderdagmiddag 6 oktober om 14.30 uur, tot omstreeks 16.30 uur, willen wij graag met u samenkomen om bij leven en welzijn een ouderenmiddag te houden. Een wonder dat dit weer kan!. Alle 70+-jarigen van harte welkom. Onze herder en leraar, ds. D.W. Tuinier zal deze middag een meditatie verzorgen. Voor de ouderenmiddagen heeft de…

Zendingscommissie

De zendingskalenders zijn beschikbaar. Voor € 5,00 heeft u een prachtige kalender voor 2023! Ze kunnen besteld worden bij de collectant die bij u langskomt. De € 5,00 mag niet in de zendingsbus, maar moet contant worden betaald. Ze zijn ook te koop in ‘De Beukelaar’ en bij de zendingswinkel.

Zondagsschool ‘Samuël’

Beste jongens en meisjes, Het is fijn om weer in ‘vaste groepen’ bij elkaar te zijn. Met elkaar luisteren we naar een vertelling uit de Bijbel en denken we hierover na. Zondag 2 oktober gaat de vertelling over ‘Verbondsvernieuwing’ (Exodus 33, 34). Leren: Groep 1: Ps. 105 : 5 Groep 2: Ps. 105 : 5…

Vrouwenvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’

Op 12 oktober is onze volgende verenigingsavond. We hebben dan een spreker uitgenodigd. Dhr. M. Floor zal voor ons een inleiding houden over ‘Ouder worden’. We hopen die avond ook een collecte te houden voor de actie ‘Beperking over grenzen’. Tijdens de PowerPointpresentatie van de VBGG heb-ben we gezien hoe schrijnend ook de omstandigheden van…

Mannenvereniging

Op dinsdag 4 oktober is de volgende maandelijkse verenigingsavond van de mannenvereniging. Onze voorzitter Dick van den Noort zal deze avond de inleiding verzorgen met als onderwerp: ‘De zonde van de kerkelijke verdeeldheid en het streven naar eenheid’. We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie.

Kerkbibliotheek

Op 5 oktober zijn er weer nieuwe boeken die u kunt reserveren. Ook hebben wij in deze maand veel nieuwe kinder-, jeugd- en young-adult boeken. Deze worden direct uitgeleend zonder reservering. Welkom in zaal 2 van ‘De Beukelaar’ op de woensdagavond van 18.45 uur tot 20.30 uur.

CGO

Nog niet opgegeven voor de C-cursus te Kampen? Meldt u dan nu aan via de website https://www.cgo.nu/toerusting/c-cursus-amersfoort-goes-kampen/ 6 avonden te Kampen, waarvan in 3 avonden gedeelten uit het boek Openbaring worden behandeld o.l.v. dhr. J.J. Stam en in 3 avonden gedeelten uit het boek Jeremia worden behandeld o.l.v. dhr. A. van Kranenburg. Allen hartelijk welkom!