Online catechisaties

De catechisaties worden in de “lockdown” periode online gegeven. We willen ook de ouders bij deze catechisatie betrekken en vragen hen mee te doen bij de bespreking. Houd een Bijbel bij de hand. Je kunt meedoen met de online-catechisatie door op de onderstaande te klikken Voor 12-15 jarigen begint de online-catechisatie om 19.00 uur. Hoe…

Catechisaties vanaf 25 januari

Nu de lockdown langer duurt, willen we de catechisaties weer meer volgens het gewone programma gaan vormgeven. De catechisaties duren maximaal een half uur, omdat het risico van schermmoeheid aanwezig is. Veel catechisanten zitten voor hun schoolwerk immers ook al vaak achter het scherm. In de leeftijd van 12-15 jaar werken we in jaargroepen. De…

Wisseling penningmeesterschap diaconie

Diaken E.J. Doorn heeft per 1 januari jl. zijn werkzaamheden als penningmeester van de diaconie overgedragen aan diaken H.J. Schilder. Vele jaren heeft diaken Doorn deze taak nauwgezet uitgevoerd, we bedanken hem dat hij met de van God gegeven gaven dit zo lang mocht doen. Maar het verdergaande computer gebruik is voor onze broeder, het…

Zangers in de eredienst

Naar aanleiding van een aantal vragen en adviezen heeft de kerkenraad onlangs besloten dat de psalmen en gezangen met ingang van zondag 24 januari gezongen zullen worden door een groepje gemeenteleden. Dit zo lang de ‘massale’ samenzang afgeraden wordt. Het doel hiervan is het verbeteren van de samenzang. We vragen u/je hieraan mee te doen…

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een commissie die is samengesteld om ideeën te verzamelen om meer onderlinge samenkomst mogelijk te maken in deze coronatijd. Het doel is om als gemeente met elkaar in verbinding en op elkaar betrokken te blijven. Veel activiteiten moe(s)ten geannuleerd worden. U hebt kunnen zien dat andere worden omgezet naar online activiteiten. Op…

Kerkelijke bijdrage 2020

In totaal hebben 429 leden hun bijdrage overgemaakt waarvan een aantal leden het bedrag/de bijdrage meerdere keren heeft overgemaakt (waarschijnlijk als gevolg van automatisch aanvullen bij overboekingen van de omschrijving waardoor deze niet juist is weergegeven en het bedrag als collectegeld bedoeld was. In beide situaties komt het bedrag ten goede aan de kerk!) In…

Extra en ‘nieuwe’ uitzendingen via de kerktelefoon

Vanaf vrijdag 22 januari zal er om de week een extra, maar ook nieuwe, kerktelefoon-uitzending zijn. De uitzendingen zullen beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een uur. Dit programma, dat ‘Poortklank’ heet, heeft tot doel gemeenteleden te bereiken in eenzaamheid, te bemoedigen en om ons met elkaar te verbinden. Waarom krijgen deze uitzendingen de…

Sinaasappelactie Jedidja

Evenals vorige jaren willen we graag weer sinaasappels verkopen, waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk dat de stichting Kimon doet in Guinee-Bissau. In dit land hebben ondergetekenden in 2018 een speeltuin ingericht. We voelen ons nog erg betrokken bij het werk dat Gerda Klaver en Marianne van Helden daar doen, willen hen graag…

Zondagsschool ‘Samuël’

Zondag 24 januari zal de vertelling gaan over ‘Johannes de Doper en de doop van Jezus’. Zondag 31 januari zal de vertelling gaan over ‘Geen duimbreed geweken’. U kunt deze vertellingen vinden op de site, op de pagina kerkdienst beluisteren. De vertellingen zijn te luisteren van de zondag tot en met de zaterdag van die…