Verjaardagen 80+ (update 24-5)

Vanaf heden worden de verjaardagen van de leden boven de leeftijd van 80 jaar in het vervolg op de website vermeld, vanaf heden zal elke laatste week van de maand een nieuwe lijst verschijnen. Let op, u kunt deze informatie alleen zien wanneer u bent ingelogd met uw account! Als u inlogt met uw account…

Kerkvisitatie

Namens de classis waartoe onze gemeente behoort, zullen ds. A. Schot en ouderling H. Wobben (beiden uit Nunspeet) onze kerkenraadsvergadering bezoeken op D.V. 30 mei om 19.00 uur. De bedoeling van dit bezoek is volgens onze Dordtse kerkorde, artikel 44, het volgende: Wij als gemeente maken deel uit van het geheel van het kerkverband van…

Bericht van uw kerkenraad

Ouderling A. van den Bos heeft zich om persoonlijke redenen genoodzaakt gevoeld de kerkenraad te vragen of hij zijn ambt mocht neerleggen. De kerkenraad ziet hem node vertrekken, maar heeft hierin toegestemd. We zeggen onze broeder hartelijk dank voor de wijze waarop hij zijn ambt in de achterliggende periode heeft vervuld. Laten we hem en…

KINDERKAMP 2024 (herinnering)

Dit jaar willen we opnieuw het kinderkamp organiseren voor de kinderen uit onze gemeente. Het wordt georganiseerd op D.V. 27 – 29 augustus 2024. Kinderen van 6-9 jaar (komend schooljaar groep 3 – groep 5) zijn welkom op 27 augustus van 13:30 – 17:00. Kinderen van 9-12 jaar (komend schooljaar groep 6 – klas 1)…

Ouderenreis 70+

Beste ouderen, De aanmeldingen stromen al binnen, enorm leuk en fijn om te zien! Als u zich nog wilt opgeven voor het leuke dagje uit naar ’Pantropica’ op 22 juni, kan dat nog tot en met 31 mei. In het volgende OEB komt te staan waar we ons verzamelen ‘s ochtends voor vertrek, en ook…

Spelletjesavond mentoraat

In juni is het een jaar geleden dat er een gezellige spelletjesavond van mentoraat in ‘De Beukelaar’ was. Vrijdag 14 juni is er weer zo´n avond – nu in het gebouw van het Hoornbeeck College. Op deze avond spelen de opgegeven koppels afwisselende ‘10 minuten-spelletjes’ tegen andere koppels. We beginnen de avond om 19.15 uur…

Kerkbibliotheek

De bibliotheek is er voor alle kerkleden. Natuurlijk zijn andere belangstellende ook van harte welkom. Wij hopen vele leden nog hartelijk welkom te kunnen heten voor de zomervakantie. Kom gerust kijken. Actie: Neem nu een abonnement en betaal pas per 1 september 2024 voor het nieuwe jaar. Dit kan nu al vanaf slechts € 14,00…

Kringloopvrijwilligers gezocht in IJsselmuiden

In september 2024 hoopt ‘Woord en Daad’ een kringloopwinkel te openen aan de Trekvaart 61 in IJsselmuiden. In de ‘Woord en Daad’-winkels krijgen mooie spullen een tweede leven, zetten we ons in voor onze naaste dichtbij en ver weg en vormen we een belangrijke ontmoetingsplek in de regio. De opbrengst van deze winkels is bestemd…