Overleden

Op zondag 29 januari is in de leeftijd van 86 jaar overleden dhr. Jan Arie Verveen, sinds 25 januari 2018 weduwnaar van Hermina Johanna Verveen-Faasse. Er is gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 2 februari van 19.00 tot 20.00 uur in De Beukelaar. Vrijdag wordt de rouwdienst gehouden om 9.45 uur in de Poortkerk. Aansluitend heeft de…

Vacature administrateur

Broeder Dokter, onze huidige administrateur van de kerk, heeft ons te kennen gegeven dat hij wil stoppen met dit werk. Vandaar dat we op zoek zijn naar gegadigden voor deze functie. Het betreft een bezoldigde betrekking voor 16 uur in de week. De administrateur werkt in nauw overleg met de penningmeester van de kerk. Voor…

Zondagsschool ‘Samuël’

Beste jongens en meisjes, Zondag 5 februari gaat de vertelling over ‘Door de Jordaan’ (Joz. 3, 4) Groep 1:      Ps.     74 : 15 Groep 2:      Ps.     74 : 15 Tekst:      Ps.     78 : 7a (En dat … vergeten) Groep 3:      Ps.     74 : 15 Tekst:      Ps.     78 : 7 Zondag 12 februari gaat de vertelling…

Oud papier

De papieropbrengst van begin januari was 4.840 kg. Per 1 januari 2023 is de vergoeding van de papieropbrengst boven de 3.000 kg door de gemeente vastgesteld op 7,5 cent per kg. Het tarief voor het gebruik van de afzetcontainer is € 119,92. Dit betekent dat de opbrengst van januari € 243,08 was. De container staat…

Vrouwenvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’

Op 15 februari is onze volgende verenigingsavond. Hennie Prins hoopt dan het onderwerp voor te lezen over.’ de Samaritaanse vrouw’ n.a.v. Joh. 4:1 t/m 30. We beginnen om 20.00 uur. Alle dames van harte welkom! Op woensdag 22 februari hopen we naar de regioavond in Nunspeet te gaan. Wilt u mee, stuur dan z.s.m. een…

Mentoraat

Mentoraat I (voor ouders) In de achterliggende maanden zijn alle aangemelde jongeren van een mentor voorzien. Een deel van de nieuwe mentoren heeft al contact opgenomen met de ouders van de jongere. Andere mentoren hebben dat nog niet gedaan. Deze mentoren wachten op de informatieavond. Die is op dinsdag 21 februari. Het is de bedoeling…

Mannenvereniging ‘Jachin Boaz’

Op 7 februari is er weer mannenvereniging. Ons lid Bram van der Horst hoopt een inleiding te verzorgen met als thema ‘Gelijkvormig’, waarbij we ons de vraag stellen op wie wij lijken. En ook: ‘wie wil er op ons lijken?’ Vanaf 19.45 uur is er onder het genot van een kopje koffie al gelegenheid voor…

Gemengd koor ‘Asaf’

Inmiddels ligt de decembermaand weer achter ons. Het was fijn om weer een zang- en muziekavond te houden in ons eigen kerkgebouw. Op 18 januari hebben we gezongen in de ‘Maarlenhof’. Het was echt een ‘samen’-zangavond. De bewoners zongen met ons mee, want het waren allemaal liederen die voor hen bekend waren. Ze mochten zelf…

Zendingswinkel

Open op dinsdag 7 februari van 9.30 tot 12.00 uur. Hartelijk welkom! zendingswinkel@gergemkampen.nl, of neem contact op voor een afspraak ( zie voor meer informatie blz. 35 van de gemeentegids).