“Eerste paal slaan” 16 december 2023

Gemeente, U weet dat de kerkzaal een betonnen vloer krijgt. Daarvoor zal er moeten worden geheid (door fa. Van Dieren). (Uiteraard zal er ook onder de nieuwbouw van de Beukelaar geheid gaan worden.) Het leek ons goed om hieraan toch een officieel tintje te geven in de vorm van ‘de eerste paal slaan’ (al zal…

Organisten

In de Poortkerk was altijd te zien wie wat doet tijdens de eredienst. Dat is in de Bovenkerk niet anders. Behalve … de organist is wel hoorbaar doch niet zichtbaar. Veel mensen willen echter wel weten wie er speelt tijdens een dienst. Daarom onderstaand lijstje voor de komende weken. Let op, dit lijstje is onder…

Voortgang bouw (update december 2023)

Als u giften wilt overmaken voor de bouw, kunt u dat doen op nummer NL79 RABO 0375 9993 45 t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. In de colofon van Kampen (in het kerkblad) staat dat nummer ook voortaan opgenomen. Publicatiedatum 5 december 2023 klik op het plaatje hieronder om het hele blad te kunnen lezen. Publicatiedatum…

Middagdiensten tijdens “Kerst in Oud Kampen”

Gemeente, We hebben informatie ingewonnen bij de gemeente over eventueel overlast rond de middagdienst aanstaande zondag tijdens Kerst in Oud Kampen. Het gehele gebeuren voltrekt zich aan de andere kant van de Oudestraat, vanaf de Plantage ongeveer richting Buitenkerk. De Stadsbrug blijft open voor verkeer. Het enige kan zijn dat er wat meer parkeerdruk is…

Toerusting gemeenteleden

Gelijkenissen van de Heere Jezus In zes avonden willen we onder leiding van de heer A. van Kranenburg samen nadenken over verschillende gelijkenissen van de Heere Jezus uit de evangeliën. De eerste avond zal vooral gaan over het doel van de gelijkenissen. Dit naar aanleiding van Mattheüs 13. Op de andere avonden worden dan vijf…

Kerstdozen

Op dinsdag 12 december hoopt de vrouwenvereniging de jaarlijkse kerstdozen klaar te maken. Dames die zich hebben opgegeven om hierbij te helpen worden om 9.30 uur verwacht in de schuur bij Ellen van Dieren, Oosterholtseweg, IJsselmuiden. Degenen die meehelpen om alles rond te brengen, kunnen vanaf 10.30 uur terecht op bovengenoemd adres. Bent u die…

Zondagsschool ‘Samuël’

Beste jongens en meisjes, Op de zondagen 10 en 17 december hopen we na de ochtenddienst te oefenen voor het Kerstfeest. We nodigen hiervoor ook alle kinderen uit de gemeente uit die zich hebben opgegeven om met het Kerstfeest van de zondagsschool mee te doen. Het kan zijn dat de zondagsschool op deze data een…

JV ‘Time Deum’-kerstavond

Iedereen van harte welkom zondagmiddag 17 december. We hopen gezamenlijk, na de middagdienst, een maaltijd te nuttigen in het Hoornbeeck College. De bijeenkomst zal in het teken staan van Kerst. Rond 20.00 uur zullen we de avond afsluiten. We hopen op een gezellige en gezegende bijeenkomst!