Wijziging wijkindeling kerkbezoek per wijk

Nieuwe wijkverdeling kerkbezoek  t/m 16 augustus Voor de overige regels en richtlijnen verwijzen wij u graag naar het volgende bericht : Info: ‘Weer naar de kerk… per wijk(en)’ Datum aankomst wijk aankomst wijk aankomst wijk zondagmorgen 9 augustus 9:00 uur wijk 2 9:10 uur wijk 6 9:20 uur wijk 10 zondagmiddag 9 augustus 15:00 uur…

Samenvatting diensten

Voor aanstaande zondag heeft de dominee weer samenvattingen gemaakt . Deze kunt u via onderstaande link benaderen: (Let op! U moet zijn ingelogd om de samenvatting te kunnen lezen/downloaden) zondag 8 augustus 2020 ‘s morgens zondag 8 augustus 2020 ‘s middags

Catechisaties 2020-2021

Het nieuwe overzicht voor het komende catechisatieseizoen staat weer online. Je kunt het bewaarblad hier vinden. Of onder het kopje Kerk –> kerkelijkonderwijs –> catechisatie. LET OP: In verband met de CORONA-MAATREGELEN De groepen zijn niet groter dan toegestaan in de beschikbare zalen; deze grootte moet goed in beeld zijn als de catechisaties beginnen. Tijden…

Mijn meeschrijfboekje

Als moeder van 5 jonge kinderen was Elina van Blitterswijk-den Hertog al langere tijd op zoek naar een meeschrijfboekje, welke past bij onze achterban. Nadat zij de vraag bij haar kerkenraad (Ger. Gem. Berkenwoude) had neergelegd, stimuleerden zij haar om zelf een meeschrijfboekje te maken. Dit heeft geresulteerd in een prachtig meeschrijfboekje voor de kinderen…

Info: ‘Weer naar de kerk… per wijk(en)’

Beste gemeenteleden, We mogen dankbaar zijn dat we vanaf zondag 5 juli weer met meer mensen in de kerk mogen komen. Daar hebben we allemaal naar uitgezien. Wat zullen we ‘het weer opgaan naar de kerk’ weer meer zijn gaan waarderen! De onderlinge samenkomsten waartoe Gods Woord ons oproept, mogen weer beginnen. De Heere alleen…

Informeren van gemeenteleden

Terugkijkend naar de afgelopen coronatijd blijkt dat het informeren van leden middels mail of nieuwsbrief een goed middel zou zijn. We hebben die mogelijkheid node gemist. De wijkouderling bijvoorbeeld zou de mogelijkheid willen hebben binnen zijn wijk de leden te informeren door middel van een mailbericht. Willen wij alle gemeenteleden informeren dan zou een nieuwsbrief…

Sjaloom zoekt pianist (herhaald verzoek)

Omdat onze pianist naar een ander koor gegaan is, zoeken we iemand die ons op de piano kan begeleiden. We oefenen op woensdag van 18.45 tot 19.30 uur. Heb je belangstelling of weet je iemand die het leuk vindt om een kinderkoor te begeleiden? Neem dan contact op met: Mw. Riet van der Horst: mail…

Actie De Haven (nu met juist rekeningnummer)

Dominee Tuinier heeft recent een boekje voor kinderen geschreven: ‘Voor jou geschreven; brieven aan kinderen’ (link). De opbrengst van dit boek is mede bestemd voor De Haven. Dat is een prachtige actie. Door het boek echter rechtstreeks te bestellen is de opbrengst nog groter. Dat kan door €10 over te maken naar NL34RABO0162340486 t.n.v. Gereformeerde Gemeente…