Voortgang bouw (update 18 mei 2022)

Als u giften wilt overmaken voor de bouw, kunt u dat doen op nummer NL79 RABO 0375 9993 45 t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. In de colofon van Kampen (in het kerkblad) staat dat nummer ook voortaan opgenomen. Publicatiedatum 18 mei 2022 Automatische incasso bouwbijdragen Een aantal leden heeft aangegeven dat hun bijdrage aan de…

Kinderkamp 2022

Ook dit jaar willen we graag weer het kinderkamp organiseren voor de kinderen uit onze gemeente. Dit jaar valt het op 23 & 24 augustus. · Kinderen van 6-9 jaar (komend schooljaar groep 3- groep 5) zijn welkom op 23 augustus van 13.30-17.00 uur. · Kinderen van 9-12 jaar (komend schooljaar groep 6 – klas…

Nieuwe groep belijdeniscatechisanten

Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie vrij snel beginnen met de catechisatielessen voor degenen die in 2023 belijdenis hopen af te leggen. De organisatie daarvan willen we daarom voor de zomervakantie al gereed hebben. Daarom beleggen we op vrijdagavond 13 mei een informatieavond in ‘De Beukelaar’. Om 20.00 uur worden belangstellenden verwacht.…

Hulp voor Oekraïne, hier in stad en dorp

Zoals U weet zijn er ook in IJsselmuiden en Kampen veel vluchtelingen gekomen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in eigen land. Ook bij enkele gemeenteleden is opvang gerealiseerd. Vanuit de kerken is een werkgroep ingesteld die de helpende hand biedt. Te denken valt aan: zoeken van huisvesting, eerste levensonderhoud regelen, ophalen van mensen uit…

Wandelconcert Bovenkerk

Afgelopen zaterdagmiddag was een muzikale middag in de Bovenkerk met het oog op het evangelisatiewerk. Diverse koorgroepen en instrumentalisten waren actief om het Evangelie door middel van het christelijke lied door te geven. De Bovenkerk maakt dit door haar ligging ideaal, aan het eind van de Oudestraat. Het winkelend publiek en toeristen werden uitgenodigd door…

Zondagsschool ‘Samuël’

Zondag 15 mei gaat de vertelling over 0’de goede Herder’ (Johannes 10: 1-21). Zondag 22 mei gaat de vertelling over ‘de barmhartige Samaritaan’ (Lukas 10: 25-37). 22 Mei is de laatste zondag van dit zondagsschoolseizoen. We geven vast door dat we weer hopen te beginnen op zondag 4 september. Hartelijke groet van de leiding

Kerkbibliotheek

De bibliotheek is 11 mei weer geopend. Dan kunt u/jij ook kennis maken met de nieuwe boeken voor de maand mei en deze reserveren. Op 1 juni worden de boeken voor het eerst uitgeleend. Ook is de informatie hierover te vinden op de pagina: www.gergemkampen.nl/commissies/bibliotheek in onze online catalogus. Kom daarom kijken in zaal 2…

Mannenontbijt (herinnering)

We herinneren de mannen van de gemeente aan het aanstaande mannenontbijt dat we als Thuisfront Commissie van Alie Buijert organiseren. Het zou mooi zijn als we ook dit jaar weer een volle zaal hebben. Schroom daarom niet om je snel aan te melden (uiterlijk zaterdag 14 mei). Dit kan per email: tcaliebuijert@solcon.nl of telefonisch bij…